Miralles

Maria Miralles Doms

Sòcia

És integrant del departament de Gestió laboral i ha prestat assessorament jurídic laboral en despatxos alemanys.

Amb referència a l'assessorament jurídic, compta amb experiència, entre d'altres, en l'assistència a una gran diversitat de judicis i actes de conciliació, així com en l'assessorament laboral recurrent, la preparació de cartes d'acomiadament, cartes de sanció, novacions contractuals, etc., i tot tipus de resolució de consultes d'índole laboral i de Seguretat Social.

Actualment compagina la gestió de nòmines amb l'assessorament jurídic. És responsable d'una gran diversitat de clients en relació amb la confecció de nòmines i totes les gestions laborals derivades.