Miralles

Sectors Especialització

Els sectors en els quals el despatx s’ha especialitzat formen part dels principals sectors empresarials del mercat nacional. Això permet que Miralles ofereixi un servei ajustat a les necessitats especifiques dels seus clients.

Serveis personalitzats. Resposta ràpida i permanent

 1. Farmacèutic

  Desplegar Servei

  Les relacions amb els nostres clients es desenvolupen des de fa més de 20 anys i tenim una dilatada experiència en les característiques del sector i un coneixement extens del conveni col·lectiu d'aplicació.

  Pujar
 2. Químic

  Desplegar Servei

  El nostre profund coneixement del sector i assessorament a nombroses empreses nacionals i multinacionals ens permet detectar les necessitats i els problemes del client amb l'enfocament estratègic adequat. Això ens possibilita trobar una solució per a cada cas de manera àgil i eficaç i que els clients poden implementar.

  Pujar
 3. Construcció

  Desplegar Servei

  Atresorem un profund coneixement del funcionament del negoci dels nostres clients, la qual cosa ens permet participar activament en les reestructuracions empresarials dutes a terme en els últims temps.

  Pujar
 4. Alimentació

  Desplegar Servei

  La participació en la negociació de diversos convenis col·lectius sectorials ens permet avançar-nos i canalitzar de manera viable els conflictes dels nostres clients.

  Pujar
 5. Tèxtil

  Desplegar Servei

  En un dels sectors amb més recorregut històric a Catalunya hem construït relacions fructíferes amb diverses empreses des dels seus inicis empresarials.

  Pujar
 6. Electrònica

  Desplegar Servei

  La seva estreta relació amb altres sectors com el de la construcció ens ha permès adquirir un coneixement més extens tant del sector com del negoci dels nostres clients.

  Pujar
 7. Tercer Sector

  Desplegar Servei

  La nostra àmplia experiència en aquest sector ens ha permès adquirir la sensibilitat necessària per prestar els serveis en la mesura que requereix aquest sector tan específic.

  Pujar

Novetats