Miralles

Novetats

Totes les novetats d’interès legal i jurisprudencial en l’àmbit laboral i de seguretat social. Novetats i activitat del despatx. Coneixement pràctic de les alertes legals i jurisprudencials que permet una aplicació directa.