Miralles

Juan Sanroman

Consultor

Compta amb una àmplia experiència de més de 25 anys en llocs de gestió i direcció en empreses industrials de diferents sectors, familiars i multinacionals, liderant processos de canvi estratègic i organitzatiu, la qual cosa li ha proporcionat una visió real i pràctica de les necessitats empresarials.

Els últims 10 anys s'ha dedicat al suport tècnic de nombrosos processos laborals de reestructuració i reorganització empresarial, tant col·lectius com individuals, a través de l'anàlisi i l'elaboració d'informes tècnics justificatius, informes pericials i forenses.

Així mateix, conjuntament amb els advocats laboralistes, proporciona serveis de consultoria en competitivitat organitzativa, a través de plans de dimensionament / ajustos de plantilla, sistemes organitzatius flexibles i àgils i plans d'acció de canvi a estructures dinàmiques.